شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > بازدید معاون اداره تعاون غرب اهواز از تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاداکسین خوزستان

در پی اقدامات انجام شده در تعاونی مصرف کارکنان فولاد اکسین، امروز سه شنبه مورخ ۹ دی معاون اداره تعاون غرب کلانشهر اهواز از این تعاونی بازدید و جلسه ای با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی مصرف داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت، در ابتدای این جلسه حسین ناطقی مدیر عامل تعاونی مصرف کارکنان شرکت ضمن خوش آمدگویی به تشریح أهم فعالیتهای انجام شده در سال ۹۹ پرداختند.

همچنین گزارش کاملی در ارتباط با برگزاری مجمع فوق العاده این تعاونی از سوی احسان احمدی رییس هییت مدیره و حسین ناطقی مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان ارایه شد.

در ادامه، مهندس خلفی معاون اداره تعاون غرب کلانشهر اهواز ضمن ابراز خرسندی از ایجاد شفافیت در حوزه مالی، از اقدامات انجام شده نیز قدردانی نمود.

وی پس از تبادل نظر در خصوص چگونگی تقسیم سود و افزایش اعضا گفت، با عنایت به افزایش توسعه فعالیتهای تعاونی مصرف کارکنان اکسین، پیشنهاد می شود این فعالیتها به سمت تعاونی تولیدی توزیعی سوق پیدا کند، تا درخور شرکت فولاداکسین باتوجه به روند رو به رشد این شرکت و افزایش تولید بتوانیم از این ظرفیتها بهره ببریم.

در پایان این جلسه، مدیر عامل تعاونی مصرف کارکنان موفقیت های بدست آمده تعاونی را حاصل جدیت اعضای هیئت مدیره در انجام امورات مربوطه و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به کارکنان شرکت و همچنین حمایت های ویژه مدیر عامل شرکت که همواره موضوع ارائه خدمات مطلوب به کارکنان و ایجاد رضایتمندی پرسنل ، در اولویت های ایشان بوده دانست.

نظرات