شرکت فولاد اکسین خوزستان > تعاونی مصرف کارکنان > انتصاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جدید تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان

هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان طی جلسه احسان احمدی کاهکش را به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسین ناطقی را به عنوان مدیر عامل جدید تعاونی معرفی و منصوب کردند.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان در تاریخ ۲۶ بهمن برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات آقایان اسماعیل فرامرزی به عنوان مدیر عامل و همایون پرویزیان به عنوان رئیس هیات مدیره تعاونی، آقایان احسان احمدی کاهکش به عنوان رئیس هیات مدیره و حسین ناطقی را به عنوان مدیرعامل جدید تعاونی تعاونی مصرف کارکنان منصوب کردند.

همچنین آقای اسماعیل فرامرزی در حال حاضر به عنوان نائب رئیس هیات مدیره در تعاونی مصرف کارکنان می باشد.

نظرات