شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره هفتم : فروش و بازاریابی

فروش و بازاریابی از واحد های زیر مجموعه بازرگانی می باشد

این واحد متشکل از ۱۸ نفر می باشد.

عمده وظایف پرسنل فروش و بازاریابی شامل موارد زیر است:

فروش داخل:

انجام تمامی امور داخلی کشور در ارتباط با بازرگانی ، فروش محصول ، برگزاری مزایده اقدام مازاد شرکت ، عقد قراردادهای داخلی ، حمل محصولات ، ثبت سفارش خرید مشتریان ، قیمت گذاری محصولات شرکت ، ارتباط با مشتریان و بررسی شکایات آنها و

بازاریابی:

بازاریابی و رصد بازار و همچنین کنترل بازار های داخلی و خارجی ، مقایسه و پیشبرد عملکرد شرکت با رقبای داخلی و خارجی

صادرات:

انجام تمامی امور مربوط به صادرات محصول به کشورهای دیگر از قبیل : عقد قرارداد ، بازاریابی خارجی، ثبت سفارش خرید مشتریان و ….

نظرات

آخرین اخبار