شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره اول : کارگاه غلتک

 کارگاهغلتکشاملدوبخشآمادهسازی غلتک و تراشکاری می باشد.

کارکنان بخش آماده سازی غلتک 17 نفر می باشند که به طور کلی وظیفه آماده سازی غلتک و پشتیبانی و همچنین تعمیر قطعات مربوط به غلتک ها را بر عهده دارند.

بخش تراشکاری با 5 نفر نیرو و وظیفه اماده سازی تیغه ها، سنگ زنی غلتک ها و پشتیبانی واحدهای تعمیراتی را به عهده دارند

{gallery}talashgaran01{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار