شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > بررسی راهکاهای افزایش مشارکت کارکنان در دوره های آموزشی / نقش آموزش در توانمند سازی کارکنان و مدیران
در جلسه ای با حضور معاونین و مدیران شرکت مطرح شد:
25 مهر 1402
کد خبر: 7150

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان! سه شنبه ۱۸ مهرماه در جلسه ای با حضور دکتر سپهری استاد دانشگاه، مهندس مرادی عضو هیئت مدیره و معاونین و مدیران شرکت در سالن جلسات حوزه مدیریت، راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در دوره آموزشی و نقش آموزش در توانمند سازی کارکنان و مدیران بررسی شد.

دکتر سپهری استاد دانشگاه در این جلسه با اشاره به اینکه استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی که برای هر سازمانی مزيتی بزرگ به شمار ميرود گفت: توانمند سازی روش نوينی برای بقای سازمانهای پيشرو در محيط رقابتی است و طی فرايندهای آموزشی می توان به کارکنان خود کمک کنيم تا حس اعتماد به نفس خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی خود چيره شوند.

وی اشاره کرد: آموزش و توانمند سازی کارکنان يکی از اهداف سازمانها می باشد و هميشه بر اين باور و بر اين تبليغات استوار است که بهره وری در گرو کارکنان تحصيل کرده و توانمند می باشد و برای اين مهم ردیف بودجه تعیین شده، دوره های ضمن خدمت، کوتاه مدت و بلند مدت و يا به طرق های ديگر توانيهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.

در ادامه موضوعات سرانه بودجه آموزشی در کشورهای مختلف، اهداف سازمان ها از ایجاد واحدهای آموزش، انواع مدیران در ارتباط با آموزش، نقش مدیران به عنوان مربی یا مدرس در پیشبرد اهداف سازمان و … مطرح گردید.

نظرات

آخرین نظرات