شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > ممیزی خارجی تمدید گواهینامه های سیستم های مدیریتی (IMS) فولاد اکسین خوزستان انجام شد
21 دی 1402
کد خبر: 7969

دی ماه ۱۴۰۲ شرکت فولاد اکسین خوزستان با اجرای ممیزی شخص ثالث تمدید گواهینامه‌های مدیریتی شرکت، موفق به تمدید نه گواهینامه مدیریتی خود شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان کریم ثابتی سرپرست مدیریت سیستم ها و استراتژی شرکت در این باره بیان کرد، ممیزی شخص ثالت بمنظور ثبت و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی شامل، سیستم مدیریت آموزش ISO10015، سیستم های ارزیابی و تعیین سطح رضایتمندی و همچنين شکایات مشتریان سری‌های ISO10000، سیستم مدیریت کیفیتISO9001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 45001، سیستم مدیریت محیط زیستISO14001، سیستم مدیریت انرژی ISO50001 و تعیین میزان برآورده شدن الزامات آنها می باشد.

وی افزود، این ممیزی با حضور متولیان فرآیندها، توسط مرجع صادرکننده گواهینامه از سه شنبه ۱۹ لغایت ۲۰ دی ماه ۱4۰۲ برگزار شد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات