شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان معرفی شد

دکتر احمد صادقیان به عنوان مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان معرفی شد.

هیات مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان دکتر احمد صادقیان را به عنوان مدیر عامل این شرکت انتخاب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، هیات مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان امروز (25 تیر‌ماه 1401) احمد صادقیان را به عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی کرد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات