شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > رئیس ستاد تعمیرات فولاد اکسین؛ از روند موفقیت آمیز اورهال کارخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، محسن ابوعلی رئیس ستاد تعمیرات شرکت فولاد اکسین خوزستان در رابطه با انجام عملیات تعمیرات در این شرکت، اظهار کرد: تعمیرات، عملیات گسترده و اساسی در حفاظت و نگهداری از تجهیزات کارخانه و بازگرداندن شرکت به حالت نرمال است که با عنایت به توجه مدیر عامل شرکت پس از چندین سال از ۲۸ مهر سال جاری آغاز شد.

وی افزود: خوشبختانه در دومین روز از انجام تعمیرات به پشتوانه همکاری سایر واحدها، کارکنان شرکت و بکارگیری پیمانکاران داخلی توانستیم میزان ۱۰ درصد از ۱۱ درصد برنامه ریزی پیش بینی شده را محقق نماییم.

ابوعلی در ادامه گفت: استفاده از جکهای HAGC که از تجهیرات بسیار مهم و حساس در روند تولید می باشند، را برای اولین بار تا پایان شیفت دوم کارکنان دمونتاژ کرده و به کارگاه تعمیرات شرکت جهت سرویس و در صورت نیاز تعویض ارجاع می دهیم.

رئیس ستاد تعمیرات شرکت فولاد اکسین خوزستان بیان کرد: در بخش های دیگر نظیر کورهای پیش گرم، ناحیه تکمیلی، برق و کارگاه مرکزی نیز عملیات تعمیرات بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده انجام و تا کنون پیشرفت کار قابل ملاحظه ای داشته ایم.

وی از بکارگیری نیروهای دیگر به منظور تسریع در انجام عملیات خبر داد و یادآور شد: همچنین به منظور تسریع و افزایش دقت لازم در انجام این عملیات گروه های کاردان دیگر را نیز به نیروی انسانی مشغول در انجام این تعمیرات اضافه کردیم.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات