شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > دومین اورهال برنامه ریزی شده فولاد اکسین با هدف حداکثر شدن ظرفیت های کارخانه آذرماه آغاز می شود

به گزارش روابط عمومی، محسن ابوعلی مدیر نت و رییس ستاد تعمیرات اساسی کارخانه، مهمترین هدف از انجام تعمیرات اساسی کارخانه در سال ۱۳۹۹ را حفظ و نگهداری شرایط مطلوب خط تولید و تثبیت آماده به کاری تجهیزات به منظور استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کارخانه عنوان کرد و گفت: در گام نخست شرح فعالیت ها بر اساس اولویت مشخص و لیست قطعات یدکی مورد نیاز استخراج شد، در گام بعد تامین قطعات یدکی مورد نیاز، همچنین تدوین و یا بازنگری دستورالعمل های اجرایی بر اساس استانداردها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: زمان انجام تعمیرات اساسی سال ۹۹ از روز نخست آذر ماه به مدت ۱۰ روز در نظر گرفته شده و پیش بینی گردیده است که در این مدت، تعداد ۵۷۸ فعالیت با صرف ۴۸۵۰۰ نفر ساعت انجام شود.

مهندس محسن ابوعلی در خاتمه گفت: در روز دهم کلیه تست های گرم سیستم ها انجام و سیستم ها جهت شروع تولید در اختیار واحد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات