شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > برگزاری دوره آموزش پدافند غیر عامل در شرکت فولاد اکسین
8 مهر 1396
کد خبر: 358

دوره آموزش پدافند غیر عامل در شرکت فولاد اکسین برگزار شد

دوره آموزش پدافند غیر عامل در شرکت فولاد اکسین برگزار شد

آموزش پدافند غیرعامل در 3 دوره مقدماتی، تخصصی و تربیت مربی برای کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان به شرح ذیل برنامه ریزی و اجرا گردید.

1- برنامه ریزی و اجرای دوره های مقدماتی پدافند غیرعامل: به مدت 6 ساعت برای تعداد 866 نفر از کارکنان از رده تکنسین تا مسئول شیفت از تاریخ 12/06/96 لغایت 20/06/96 با هدف آشنایی عمومی با علم پدافند غیرعامل و تعاریف آن، شناخت راه های حفاظت از زیر ساخت های حیاتی و حساس کشور و شرکت فولاد اکسین به منظور مقابله با روشهای شناسایی و هدف گیری احتمالی دشمن و کاهش مخاطرات و آسیب های احتمالی و همچنین استمرار فعالیت شرکت در شرایط بحرانی.

2 –دوره های تخصصی پدافند غیرعامل: به مدت 20 ساعت ویژه رده های روسا، سرپرستان و مسئولین با هدف آموزش روشهای نوین و تخصصی سرپرستان و کادر فنی در سه حوزه مدیریت بحران، سایبری و سازه های امن برای مصون سازی سازمان و ارتقاء پایداری و بقاء شرکت در مواقع و شرایط بحرانی و کاهش ضریب آسیب پذیری برنامه ریزی گردید که یک جلسه از دوره مدیریت بحران در شهریور و مابقی این دوره ها در مهر 96 اجرا می گردد.

3 – برنامه ریزی دوره های تربیت مربی: به مدت 50 ساعت در رده مدیران محترم شرکت جهت برگزاری در مهر 96 با هدف آموزش مدیران و اساتید موجود در شرکت برای استقلال شرکت در جهت تامین کادر آموزشی و کمک به تربیت مدیران متخصص و آگاه در حوزه های مختلف پدافند غیر عامل که بتوانند دانش و آموزش پدافندی را در تمام سطوح سازمانی شرکت فولاد اکسین گسترش داده و اعمال نمایند تا در چشم انداز آینده این شرکت بکارگیری درست و صحیح موضوعات دفاع غیر عامل باعث شود شرکت و کارکنان آن در مقابل انواع تهدیدات طبیعی و غیر طبیعی مصون باشد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات