شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > آغاز فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی در شرکت فولاد اکسين خوزستان
14 بهمن 1394
کد خبر: 3661

فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ارزیابان مرکز تعالی سازمانی در شرکت فولاد اکسین خوزستان کلید خورد. شرکت فولاد اکسین در اولین سال که حضور خود را در ارزیابی این مدل تجربه می نماید در سطح تقدیر نامه این جایزه شرکت نموده است.

فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ارزیابان مرکز تعالی سازمانی در شرکت فولاد اکسین خوزستان کلید خورد. شرکت فولاد اکسین در اولین سال که حضور خود را در ارزیابی این مدل تجربه می نماید در سطح تقدیر نامه این جایزه شرکت نموده است.

فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ارزیابان مرکز تعالی سازمانی در شرکت فولاد اکسین خوزستان کلید خورد. شرکت فولاد اکسین در اولین سال که حضور خود را در ارزیابی این مدل تجربه می نماید در سطح تقدیر نامه این جایزه شرکت نموده است.

لازم بذکر است فرآیند ارزیابی با حضور نمایندگان مرکز تعالی سازمانی از روز 13 بهمن ماه آغاز و تا 14 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

{gallery}Arzyabi-taali-sazmani{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات