شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گالری فیلم > مصاحبه با پرسنل و خانواده ایشان که در دور چهارم سفرهای مشهد مقدس حضور داشتند.

کلیپ های ویدئویی

صفحه کلیپ های ویدئویی

واحد روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان با هدف استفاده از رسانه های نوین اقدام به تولید و نشر محتوای چند رسانه ایی مختلف می نماید.