17 بهمن 1396
کد خبر: 3772

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در هشتمین کنفرانس ملی فولاد و سازه طرح پژوهشی سبک سازی اسکلت فلزی با فولادهای پراستحکام ارائه و توانمندی های تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان در حوزه های متالوژی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در هشتمین کنفرانس ملی فولاد و سازه طرح پژوهشی سبک سازی اسکلت فلزی با فولادهای پراستحکام ارائه و توانمندی های تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان در حوزه های متالوژی معرفی شد.

 با تولید محصولات خاص فولاد اکسین خوزستان تا حدود 50 درصد هزینه های اسکلت فلزی کاهش خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در هشتمین کنفرانس ملی فولاد و سازه طرح پژوهشی سبک سازی اسکلت فلزی با فولادهای پراستحکام ارائه و توانمندی های تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان در حوزه های متالوژی معرفی شد.

همچنین در این کنفرانس محمود پور مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان در پانل ویژه راهکارهای کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار سازه های فولادی حضور یافت.

مهندس محمود پور در خصوص این طرح گفت: طرح پژوهشی سبک سازی سازه های فولادی در قالب یک پروژه تحقیقاتی به همکاری کارشناسان شرکت فولاد اکسین خوزستان (کارفرما) و تیم تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران (پیمانکار) اجرا گردیده است. این طرح که در خصوص تاثیر به کارگیری فولاد پرمقاومت ST52 به جای ST37 می باشد در دو فاز تحلیل تاثیر نوع بارگذاری و نوع گرید فولادی بر وزن و قیمت سازه و بهینه سازی وزن چندین نوع ساختمان فولادی با استفاده از ورق های تولید شده شرکت فولاد اکسین خوزستان می باشد.

مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان افزود: در مورد کاهش وزن و قیمت سازه در سه گونه فولادی در ستون با فولادST37 وزن فولاد مصرفی 49 درصد بیشتر از ستون ST52 می باشد و قیمت مصالح نیز 56 درصد بیشتر می باشد. همین مقایسه در رابطه با فولادهای ST52 و ST66 نیز انجام شده است که در فولاد ST66 به میزان 32 درصد از وزن مصالح کاهش یافته است و قیمت مصالح نیز 30 درصد کمتر تمام شده است.

محمود پور در خصوص فاز دوم این طرح به بهینه سازی وزن چندین نوع ساختمان فولادی اشاره کرد و گفت : در فاز دوم پروژه به طراحی و تحلیل چندین نوع ساختمان فولادی با استفاده از ورق های تولید شده شرکت فولاد اکسین خوزستان پرداخته شد که در نهایت نتایج حاصله ارائه گردید.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان در پایان افزود: با محصولات تخصصی فولاد اکسین خوزستان وزن اسکلت فلزی ما تا 30 درصد کاسته خواهد شد و با استفاده از محصولات فولاد اکسین تا حدود 50 درصد هزینه های اسکلت فلزی کاهش پیدا می کند.

 

{gallery}Eighth National Conference on Steel and Structures{/gallery}

نظرات

گزارش تصویری