شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گزارش تصویری > اینفوگرافیک: بر اساس رویه های قانونی طی شده؛ فولاد اکسین خوزستان با هیچ شرکت صنعتی دیگری ادغام نخواهد شد

بر اساس رویه های قانونی طی شده؛

فولاد اکسین خوزستان با هیچ شرکت صنعتی دیگری ادغام نخواهد شد.

 

نظرات