شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گزارش تصویری > مذاکره مدیران بازرگانی شرکت فولاد مبارکه و مدیرعامل محترم شرکت به منظور تامین اسلب مورد نیاز تولید ورق های X80