شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گزارش تصویری > حضور دکتر تاجیک مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در غرفه شرکت فولاد اکسین خوزستان

گزارش تصویری