شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گزارش تصویری > بازدید مهندس امین ابراهیمی از واحدهای مختلف شرکت

به گزارش روابط عمومی، مهندسابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان شامگاه 4آذر ماه ۱۳۹۸ از واحدهای مختلف شرکت بازدید نمودند.

ایشان در بازدید خود از این این واحدها مستقیما بر روند کاری کارکنان و مسئولین سایر واحد نظارت کرده و از زحمات آنان در انجام امور محوله قدردانی نمود.

{gallery}modiramel{/gallery}

نظرات

گزارش تصویری