شرکت فولاد اکسین خوزستان > جشنواره روابط عمومی > کارگاه های آموزشی قبل از زمان جشنواره

 

برگزاری گارگاه های کوتاه مدت قبل از آغاز جشنواره برای شکوفایی، ارتقاء سطح کیفی و آماده سازی بیشترعلاقه مندان و هنرمندان جهت شرکت در نخستین جشنواره ملی هنرمندان صنعت فولاد ایران

* برگزاریکارگاه های آموزشی به اختیار شرکت های فولادی بوده ، که این حرکت درجهت رشد و بالندگی برای آمادگی بیشتر حضور پرسنل هنرمند برای شرکت در جشنواره می باشد.

* کارگاه های هنری می توانند بصورت رایگان یا دریافت هزینه های مناسب نسبت به هربخش انجام پذیرد.

* مدیران محترم روابط عمومی می توانند در زمانبندی کارگاه ها ، ساعت و روش برگزاری ،انتخاب اساتید و مکان تشکیل کارگاه ها با مشورت کمیته علمی یا بصورت مستقل انجام نمایند.

* مطلوب است کارگاه های هنری بدور از تداخل با برنامه های سازمانی شرکت متبوع و لحاظ تقویم مناسبتی مشخص گردد تا با مشارکت بیشتر علاقه مندان هنری برگزار گردد.

* شایسته است به جهت ایجاد انگیزه و تشویق پرسنل هنرمند سازمانی ازتوانایی های این عزیزان بعنوان استاد در کارگاه های آموزشی بهره مند شد.

نظرات