21 آبان 1396
کد خبر: 3753

باتوجه به ظرفیت عظیم نیروی انسانی متعهد متخصص و هنرمند در صنعت فولادکشور و نبود جشنواره ایی درگستره ملی ، برای شناسایی ، شکوفایی ، تشویق ، ترغیب و معرفی به آکادمی ها تخصصی هنری جهت پرسنل سازمانی هنرمند و اعضا محترم خانواده های ایشان و از آنجاکه توان هنری بسیاری از این عزیزان درسطح بسیار مطلوب و حرفه ایی نبوده و بخش های بسیاری از توان هنری ایشان هنوز بالقوه باقی مانده است لذا معمولا این عزیزان از شرکت درجشنواره های تخصصی برگزار شده درکشور امتناع کرده و هیچ فضای مناسبی برای بروز و ظهور علاقمندی ها و توانایی های خود نمی بینند به همین جهت معمولا به صورت فردی ویا خودجوش فعالیت های خودرا جسته وگریخته با نوسانات بسیاردرطول سال پیگیری کرده و به آن می پردازند به همین علت معمولا به جایگاه واقعی خود نرسیده یا به جهت فراهم نبودن بستر های مناسب بسیار دیرتر خواهند رسید
لذا این جشنواره این امکان را فراهم می کند تا این هنرمندان بتوانند در یک رقابت سالم با حضور وداوری اساتید وپیشکسوتان و متخصصان رشته های مختلف هنری دریک جشنواره وزین شرکت کرده تا ضمن محک سطح توانایی خود با سایر رقیبان از این فرصت جهت بالابردن تجارب ،برخوردارشدن از نظریات ارزشمند کارشناسان و معرفی ایشان به مراکز تخصصی رشته های مربوطه و همچنین دریافت گواهینامه معتبر وثبت شدن در رزومه کاری خود بهره مند شده و یک گام جدی و بلند برای حرفه ایی شدن در عرصه هنری خود برداشته باشند.

نظرات