شرکت فولاد اکسین خوزستان > جشنواره روابط عمومی > جزئیات مقررات بخش های رقابتی

1_ تئاتر ، استند آپ و نمایش های صحنه ایی

موضوع آزاد می باشد.
خلاصه سناریوی نمایش درقالب فایل WORD ارسال شود.
درصورت داشتن پوستر تبلیغاتی نمایش، تصویر آن ارسال شود.
ارسال فیلم باکیفیت از نمایش در قالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمائید.
مدت زمان نمایش آزاد می باشد
زمان بسیار یا محدود تاثیری در نظر هیات محترم شورای هنری جشنواره نخواهد داشت بلکه محتوا،اثربخشی و پیام داشتن و انتقال مفاهیم آن به مخاطب میزان آراء هیات محترم داوران است.
علاقمندان می توانند با ساده ترین وسایل ارتباط جمعی درباره موضوعی طرح مسئله کرده و با نتیجه گیری و یک پیام مناسب یک کلیپ ساده را ساخته و ارسال نمایند.
2_ سخنوری (مجری صحنه_گویندگی خبر_دکلمه خوانی)

موضوع آزاد می باشد.
مجریان صحنه : ارسال یک کلیپ با کیفیت از اجرای خود در سالن ها و محافل عمومی با مدت زمان حداقل 5 دقیقه و حداکثر 15 دقیقه
گویندگی : علاقه مندان می توانند یک متن خبری با مدت زمان حداقل 3 و حداکثر 5 دقیقه را خوانش کرده ، بصورت ساده از خود فیلم گرفته و آن را ارسال نمائید.
دکلمه خوانی : یک متن ادبی به همراه یک موسیقی بی کلام با مدت زمان حداقل 5 دقیقه و حداکثر 10 دقیقه را خوانش کرده و کلیپ آن را ارسال نمائید.
متن اجراء به همراه مشخصات کامل فردی در قالب یک فایل WORD ارسال شود.
درصورت بارگزاری و ارسال در سایت جشنواره حتما کد رهگیری وصول و تاییدیه آن از دبیرخانه دریافت شود.درغیر اینصورت آثارارائه شده در رقابت شرکت داده نخواهد شد.
3_خوانندگی (سنتی_پاپ و سرود های محلی، ملی و حماسی)

موضوع آزاد می باشد.
علاقه مندان می توانند حداقل 1 و حداکثر 3 کلیپ از اجرای زنده خوانندگی درسالن ها و مکان های عمومی خود را درقالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
علاقه مندان میتوانند حداقل 1 و حداکثر 3 کلیپ تدوین شده استودیویی درقالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
علاقمندان می توانند بصورت ساده قطعه ایی از آثارخوانندگان مجاز فارسی را خوانده و فیلم آن را در قالب لوح فشرده و یا بارگزاری در سایت جشنواره ارسال نمایند.
علاقمندان می توانند بصورت ساده یکی از سروده های محلی ، ملی و یا حماسی را خوانده و فیلم آن را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
متن ترانه به همراه مشخصات کامل فردی در قالب یک فایل WORD ارسال شود.
درصورت بارگزاری و ارسال در سایت جشنواره حتما کد رهگیری وصول و تاییدیه آن از دبیرخانه دریافت شود.درغیر اینصورت آثارارائه شده در رقابت شرکت داده نخواهد شد.
نوازندگی (نواختن سازهای ایرانی یا کلاسیک)

موضوع آزاد می باشد.
علاقه مندان می توانند با هرکدام از سازهای ایرانی یا کلاسیک حداقل 1 و حداکثر 3 آهنگ مجاز را تک نوازی کرده و بصورت ساده فیلم گرفته و در قالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
علاقه مندان می توانند درصورت اجرای نوازندگی در محافل عمومی و سالن های اجتماعات شهری ، حداقل 1 و حداکثر 3 کلیپ از بهترین اجراهای خود را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
مدت زمان بسیار یا محدود تاثیری در نظر هیات محترم شورای هنری جشنواره نخواهد داشت بلکه تسلط در اجرا ، زیبا نواختن و… میزان آراء هیات محترم داوران است.
کلیپ های ارسالی می بایست به همراه مشخصات کامل فردی در قالب یک فایل WORD ارسال شود.
4_ صنایع دستی و خلاقیت های فردی

موضوع آزاد می باشد
علاقه مندان می توانند از آثار دستی و خلاقیت های فردی خود یک کلیپ یا عکس هایی با کیفیت از چند زاویه گرفته و در قالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
کیفیت تصاویر و کلیپ های ارسالی باید نشان دهنده جزئیات اثر برای هیات محترم داوران باشد.
علاقه مندان می بایست نام اثر ، جزئیات تشکیل دهنده و توضیح مختصری از فرآیند ساخت آن را به همراه مشخصات کامل فردی در قالب یک فایل WORD ارسال دارند.
علاقه مندان می توانند حداکثر 3 اثر در هر بخش(صنایع دستی_خلاقیت های فردی) ارسال نمایند.
5_ فیلم ( انیمیشن _ موشن گرافیک _ فیلم کوتاه _ مستند داستانی _ دابسمش )

موضوع آزاد می باشد
در سایر بخش ها آثار را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه و یا به سایت جشنواره ارسال نمایند.
خلاصه سناریوی هر فیلم در بخش های مختلف درقالب فایل WORD ارسال شود.
مشخصات کامل فردی را در قالب یک فایل WORD ارسال نمائید.
علاقه مندان می توانند در هر بخش حداکثر 3 اثر ارسال نمایند.
تکنیک ، شیوه ارائه آثار و فرمت های ارسالی در هربخش آزاد می باشد.
مدت زمان بسیار یا محدود تاثیری در نظر شورای هنری جشنواره نخواهد داشت بلکه خلاقیت ها ، جذابیت های موضوعی ، بصری و… میزان آراء هیات محترم داوران است.

نظرات