شرکت فولاد اکسین خوزستان > جشنواره روابط عمومی > اولین جشنواره هنرمندان صنعت فولادکشور

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان با همکاری و مشارکت شرکت های فولادی فعال در کشور اقدام به برگزاری اولین جشنواره هنرمندان صنعت فولادکشور می نماید.

 

نظرات