شرکت فولاد اکسین خوزستان > اطلاعیه ها > اطاعیه شماره 1 : ماهنامه اکسینی ها بزودی منتشر می شود

این ماهنامه با هدف ایجاد پل ارتباطی موثری میان واحد روابط عمومی شرکت با همکاران عزیز و خانواده های محترم ایشان شکل گرفته است.

نظرات