• لیست مدیران و سرپرستان شرکت
  • + حوزه مدیر عامل
   •  امین ابراهیمی
    سمت:مدیر عامل
    شماره داخلی:3100
    شماره ثابت:32909110
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • حسن مهدیان
    سمت: رئیس کمیسیون معاملات
    شماره داخلی:---
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • فروزان باقری
    سمت: سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل
    شماره داخلی:3100
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • اکبر بهاروند
    سمت:سرپرست مدیریت حراست
    شماره داخلی:3200
    ---
   • هومن خورشید
    سمت:سرپرست مدیریت روابط عمومی
    شماره داخلی:3600
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • اسماعیل شفیانی
    سمت:سرپرست مدیریت فروش و بازاریابی
    شماره داخلی:3800
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • هومان احمدی
    سمت:سرپرست مدیریت خرید
    شماره داخلی:3900
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • ---
    سمت:سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادها
    شماره داخلی:3700
    @oxinsteel.ir
   •  ابوالفضل حسین زاده
    سمت:مدیر حسابرسی داخلی
    شماره داخلی:...
    شماره ثابت:32909110
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • ابوالفضل حسین زاده
    سمت:فرمانده پایگاه مقاومت بسیج
    شماره داخلی:3133
    ---
  • + حوزه برنامه ریزی و توسعه
   • نبی اله رازانی
    سمت:سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه
    شماره داخلی:4000
   • ناصر روشنی
    سمت:سرپرست مدیریت اجرای پروژه ها
    شماره داخلی:2333
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • محسن توکلی
    سمت: سرپرست مدیریت امور مهندسی
    شماره داخلی:4601
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • عباس خزاعی
    سمت:مدیر فناوری و اطلاعات
    شماره داخلی:4700
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • مجتبی سلیمانی
    سمت: سرپرست مدیریت سیستم ها و استرتژی سازمانی
    شماره داخلی:4400
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • کوروش گشتاسبی
    سمت: مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
    شماره داخلی:3410
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • رضا فریدونی
    سمت:سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه
    شماره داخلی:4800
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • ابوالفضل حیدریان فیروز آبادی
    سمت:مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه
    شماره داخلی:4750
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • + حوزه فنی و بهره برداری
   • ---
    سمت: سرپرست معاونت فنی و بهره برداری
    شماره داخلی:2566
    ---
   • بهرنگ اهدائی
    سمت:سرپرست مدیریت تولید
    شماره داخلی:2609
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • امین آسیابان
    سمت:مدیر پروژه های تولید ورق های خاص
    شماره داخلی:2609
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • محسن ابوعلی
    سمت:مدیر نگهداری و تعمیرات (نت )
    شماره داخلی:2784
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • محمد هیزم بر
    سمت:مدیر متالورژی و روشهای تولید
    شماره داخلی:2561
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • حبیب الله مهرجو
    سمت: سرپرست مدیریت پشتیبانی فنی و تاسیسات
    شماره داخلی:2637
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • بهرنگ اهدائی
    سمت:مدیر عملیات حرارتی
    شماره داخلی:2528
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • احسان مسعودیان
    سمت:سرپرست مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی
    شماره داخلی:2450
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • ابراهیم کاووسی بلوتکی
    سمت:مدیر برنامه ریزی تولید و نت
    شماره داخلی:
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   • رضا قیطاسی
    سمت:مدیر سفارشات و انبارها
    شماره داخلی:3930
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • + حوزه مالی و اداری
   • اسماعیل حمید
    سمت: سرپرست مدیریت امور مالی و اقتصادی
    شماره داخلی:3300
    شماره ثابت:...
    ...
   • امیرحسین شفیعی
    سمت:سرپرست امور اداری و منابع انسانی
    شماره داخلی:۳۴۰۰
    ---
   • سید صادق موسوی امین
    سمت:سرپرست مدیریت خدمات عمومی و رفاه
    شماره داخلی:...
    ...
   • کریم ثابتی
    سمت:سرپرست مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
    شماره داخلی:3151
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید