بولتن خبری فولاد اکسین در راستای رسالت روابط عمومی شرکت فولاد اکسین در پوشش و انعکاس اخبار سیاسی، اقتصادی و بلاخص صنعت فولاد کشور به طور منظم تنظیم و منتشر می شود.

You have no rights to post comments