1- به جهت ترغیب و تشویق هنرمندان صنعت فولاد کشور به تمامی هنرمندانی که آثارشان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و ارزش هنری داشته باشد گواهینامه معتبرحضور در جشنواره اعطاء می گردد.

2- کلیه آثار ارائه شده در کتاب جشنواره چاپ و در گستره ملی توزیع می گردد.

3- نفرات اول هر بخش هنری هدیه نقدی +تندیس یادبود+لوح تقدیر+چاپ اثر هنری ایشان در صفحات نخستین کتاب جشنواره+حضور در کلیپ اختتامیه+درج در تکس های رسانه ایی و خبری پوشش دهنده جشنواره+اسکان رایگان+حضور در روز جشنواره و دریافت هدایا از مسئولین استانی و کشوری بر روی استیج+مصاحبه اختصصاصی و درج آن در کتاب جشنواره

4- نفرات دوم هر بخش هنری هدیه نقدی +تندیس یادبود+لوح تقدیر+چاپ اثر هنری ایشان در کتاب جشنواره

5- نفرات سوم هر بخش هنری هدیه نقدی+تندیس یادبود+لوح تقدیر+چاپ اثر هنری ایشان در کتاب جشنواره

6- نفرات برگزیده و نخست هر بخش هنری در روز جشنواره به ارائه هنرشان خواهند پرداخت.(بصورت مثال: نفر برتر بخش خوانندگی، در روز جشنواره به اجرای خوانندگی خواهد پرداخت)

7- کلیه آثار ارسالی به دبیرخانه در روز جشنواره در نمایشگاهی (باعنوان توانمندی های هنری پرسنل صنعت فولاد ایران) جهت بازدید عموم ارائه خواهد شد.

8- معرفی آثار برگزیده و 3 نفر برتر هر بخش هنری به مراکز تخصصی هنر درکشور جهت رشد و شکوفایی برای تسریع در مسیر حرفه ایی شدن