مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: همکاری همه جانبه به منظور اجرای سریعتر طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان علاوه بر تکمیل ظرفیت تولید ورق های فولادی و تکمیل زنجیره ارزش، به معنای واقعی تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید را در بر دارد.

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان *مصاحبه صورت گرفته با علی محمدی، مدیرعامل شرکت را در قالب *اینفوگرافیک ایستاده مثل نخل تقدیم نگاهتان می نماید.