در ایام محرم سال 1401 پایگاه مقاومت بسیج شرکت فولاد اکسین خوزستان اقدام به فضا سازی متناسب با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نمود.

WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.47-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.49-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.49-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.50-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.50-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.51-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.51-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.52-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.52-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.53-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.54-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.54-PM
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.55-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-03-at-12.26.55-PM