بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران
این نمایشگاه تا ۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاههای تهران دایر می باشد