روز سه شنبه مورخ نهم آذرماه ۱۴۰۰، اتفاق بزرگی در مجتمع فولاد اکسین اهواز رقم خورد که در نوع خود منحصر بفرد بود و با پایان مراحل آزمایشی می تواند یکی از مهم ترین نیاز های استراتژیک کشور را در حوزه صنعت فولاد مرتفع کند؛ اتفاقی که ناظر بر تولید ورق های فولادی API ۵ LX ۸۰ PSL ۲ آنهم برای اولین بار در خاورمیانه است.