مجتبی یوسفی نماینده اهواز ، باوی ، حمیدیه و کارون روز پنجشنبه 19 تیرماه با حضور در شرکت فولاد اکسین خوزستان از خط تولید این شرکت بازدید کرد.