جمهوری اسلامی ایران دارای منابع غنی انرژی و انواع کانی‌های فلزی - غیرفلزی است، اما براساس اصول توسعه پایدار استفاده از آنها در صنایع منبع‌محور باید همراه با صیانت از این منابع بوده که بخش زیادی از این مهم در گرو بهبود بهره‌وری است.

رضا آبدیده، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد اکسین خوزستان در گفتگو با نشریه مسیر اوج برنامه هاي آموزشي و افزايش بهره وري سازماني در شرکت فولاد اکسین خوزستان را تشریح کرد: عملکرد اکسين در سال 1399 نشان مي دهد که علاوه بر برنامه ريزي به منظور ارائه 35 هزار نفرساعت برنامه آموزشي براي پرسنل، خانواده هاي آنها نيز با پيروي از الگوهاي مورد نظر توانسته اند بر دانش و تخصص خود بيفزايند. راه اندازي سامانه «LMS» (آموزشهاي آنلاين) يکي از برنامه هاي مهمي است که طي سال جاري و به منظور تسهيل فعاليت هاي شرکت در شرايط شيوع ويروس کرونا اجرا شده است. اين برنامه، با راه اندازي بزرگترين کتابخانه ديجيتال تا پايان سال، مي تواند موقعيت آموزشي فولاد اکسين خوزستان در منطقه خاورميانه را منحصربه فرد کند.