به گزارش روابط عمومی، روز جاری در راستای روند تکمیل فرایند تجزیه و تحلیل و پیاده سازی الزامات HSE آزمایشگاه خوردگی با هدف کنترل و کمینه سازی پتانسیل های آسیب زیست محیطی انجام شد.

این فرایند با همکاری و تعامل واحد HSE و واحد کنترل کیفیت و با حضور ازمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت که در آن نمونه برداری و آنالیز محلول خروجی سلول های تست نمونه فلزات به عمل آمد.

پايش محيط زيست و شناسايي و اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي ، مبناي تصميم گيري و از راهبردهاي كلان زيست محيطي شركت محسوب مي شود.

You have no rights to post comments