آیین افتتاح اولین نمایشگاه مدیریت بحران، محیط زیست و صنعت پاک استان با حضور فعال شرکت فولاد اکسین در این دوره از نمایشگاه انجام شد