احمد صادقیان مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان به اتفاق محمد حسین ایزدیان عضو هیئت مدیره، معاونین و جمعی از مدیران شرکت از نواحی مختلف خط تولید بازدید کرد.

دکتر صادقیان در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات یکایک کارکنان شرکت خاطر نشان کرد، این شرکت در ابتدا متعلق به خانواده بزرگ اکسین می باشد، از این رو همه ما وظیفه داریم با حداکثر توان در راستای اهداف استراتژیک شرکت، بالاترین میزان تولید را رقم بزنیم.

در همین راستا مدیر عامل شرکت با اشاره به رکوردهای عدم توقف در واحدهای مختلف تولید طی ماه‌های گذشته، به منظور تقویت انگیزه و ارتقا میزان بهره وری و اشتیاق پرسنل شیفت ضمن بررسی آمار مقایسه ای بیشترین رکورد آمار تولید پیوسته و بدون توقف، بر اهمیت عدم توقف ناخواسته تاکید و آن را جزو عوامل موثر ارزیابی های آینده دانست.

در این بازدید مدیر عامل شرکت با حضور در محل کار کارکنان بر روند کاری بخش های مختلف نظارت کرد و از نزدیک با کارکنان گفتگو داشتند.

IMG 20221206 183549 665
IMG 20221206 183621 220
IMG 20221206 183654 270
IMG 20221206 183756 850
IMG 20221206 183817 258
IMG 20221206 183827 106

You have no rights to post comments