به گزارش روابط عمومی، سعید ساغری بادی مدیر حراست شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در شرکت فولاد اکسین خوزستان به اتفاق معاونین و مدیران شرکت از خط تولید این شرکت بازدید کرد.

You have no rights to post comments