به گزارش روابط شرکت: چهارشنبه 2 شهریور 1401 پس از وقفه چند ماهه اولین جلسه کمیته راهبردی شرکت فولاد اکسین خوزستان با حضور دکتر صادقیان مدیر عامل، اعضا هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت در سالن کنفرانس حوزه مدیریت برگزار شد.

احمد صادقیان مدیر عامل در ابتدای این جلسه بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسات بررسی عملکرد واحدها در راستای اهداف ترسیم شده و برنامه ریزی جهت رفع و آگاهی از مشکلات آنان می باشد، لذا باید موضوعاتی که از سوی مدیران محترم مطرح می گردد، با جدیت پیگیری شود.

وی تاکید کرد: ما باید به دنبال بهتر شدن باشیم و مبادا رضایت از وضعیت فعلی ما را از حرکت به سمت متعالی شدن بازدارد.

در ادامه مهندس ثابتی مدیر سیستم ها و استراتژی سازمانی دستور جلسه را اعلام و معاونین و مدیران شرکت نیز گزارشات خود را بیان کردند، در همین راستا احمد صادقیان مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت همزمان با گزارشات واحدها، دستورات و راهکارهای لازم را اعلام داشتند.

 

WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.22-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.22-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.23-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.24-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.25-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.26-PM-1
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.26-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.27-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.28-PM
WhatsApp-Image-2022-08-24-at-11.14.29-PM

You have no rights to post comments