پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی صبح روز چهارشنبه ۳دی‌ماه سال جاری با اهدای تندیس و جوایز به روابط عمومی‌های برتر به کار خود پایان داد.

این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه‌ها، روابط عمومی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی) برگزار شد.

نتایج داوری آثار شرکت فولاد اکسین خوزستان پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط‌عمومی به شرح زیر است:

- عکس رتبه اول (مشترک)

- بروشور رتبه دوم

- نشریه داخلی (خبر) رتبه دوم

- نشریه داخلی (مصاحبه) رتبه دوم

- ادبیات (داستان سرایی) رتبه دوم

- وب سایت رتبه سوم

- تبلیغات (آگهی) رتبه سوم (مشترک)

- فیلم های مستند رتبه سوم (مشترک)

در این جشنواره از هومن خورشید بعنوان مدیر برتر و سعیدکوچک زاده بعنوان کارشناس روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در دو سطح ملی و استانی تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی در دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه ملی و استانی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی) برگزار شد.

 گزارش تصویری:

 

You have no rights to post comments