واحد انبارهای قطعات یدکی از زیر مجوعه سفارشات و انبارها شامل 14 نفر پرسنل شیفت و روز کار ، از معدود واحدهایی است که از زمان پروژه و قبل ار راه اندازی شروع بکار نموده و با افتخار توانسته تمامی قطعات کارخانه اعم از استراکچر کارخانه تا تمامی قطعات نصبی شامل مکانیک و برق و اتوماسیون را بدون هیچ مشکلی و یا حادثه ای جهت نصب تحویل واحد های مربوطه نماید.این واحد وظیفه تحویل و نگهداری از کلیه قطعات وارده به شرکت را دارد و میتوان گفت تمامی واحد های دیگر کارخانه به نحوی جهت تحویل کالا و قطعات با این واحد در ارتباط بود.

در حال حاضر بالغ بر 12 هزار قلم در انبار نگهداری می شود و تامین وتحویل به موقع قطعات از وظایف مهم این واحد بوده که پرسنل این واحد می کوشند به نحو احسن در کمترین زمان ممکن این مهم را انجام دهند .گزارش تصویری: