شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد به منظور انعقاد توافقنامه ايي با حدود 500 هزار تن ورق API با شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، از طریق مناقصه عمومی همکار تجاری(اشخاص حقوقی) انتخاب نماید.
1.شرح مختصر کار: تامین مواد اولیه(تختال) ، حمل مواد اولیه و تحویل ورق های با گرید فولادی API5L X65PSL2, X70PSL2 در سایز های قابل تولید در کارخانه فولاد اکسین خوزستان و تحویل حدود 500 هزار تن ورق به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران طی 18 ماه شمسی.
2. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 150.000.000.000 ریال.
3.مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 19/02/1402 لغایت 24/02/1402 از ساعت 8 لغایت 15.00 به جز پنجشنبه و جمعه می باشد.
شرایط شرکت در مناقصه:
4-1) داشتن شخصیت حقوقی
4-2) داشتن توانایی مالی، فنی و مدیریتی جهت خرید 610 هزارتن تختال API و تحویل حدود 500 هزارتن ورق API به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران.
4-3) ارائه سوابق کاری به همراه حسن سابقه و قراردادهای انجام شده در زمینه پروژه های فولادی مشابه با مجموعه وزارت نفت با تناژ مشابه (حداقل 75% ظرفیت مناقصه) در پنج سال گذشته (ارائه فرم رضایت نامه از کارفرمایان در کلیه قراردادها الزامی می باشد).
4-4) ارائه تاییدیه بانکی از بانکهای معتبر داخلی مبنی بر حد اعتباری و توان ارائه ضمانتنامه حداقل به میزان 35% مبلغ قرارداد و نداشتن بدهی معوق به نظام بانکی کشور.
4-5) ارائه تاییدیه بانکی از بانکهای معتبر داخلی مبنی بر توانایی گشایش اعتبار اسنادی (LC) حداقل به میزان 25 درصد مبلغ کل قرارداد جهت تامین مواد اولیه.
4-6) نداشتن هرگونه پرونده حقوقی با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته.
4-7) واریز مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب 001-09620552-043-2145، بانک سپه به نام شرکت فولاد اکسین خوزستان و ارائه اصل فیش پرداختی.
4-8) هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4-9) شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
کلیه متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
آدرس: اهواز-کیلومتر 10 جاده اهواز، بندر امام خمینی-کد پستی 61788 – 13111 شرکت فولاد اکسین خوزستان امور حقوقی و قراردادها – تلفن تماس 9- 32909000-061 - داخلی 3700

 

مدیریت امور حقوقی و قراردادها