شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره دوم : کنترل کیفیت

واحدکنترل کیفیت که از دو قسمت بازرسی و آزمایشگاه تشکیل شده است به طور کلی کیفیت محصول تولیدی شرکت را مورد ارزیابی قرار داده تا محصولی با کیفیت بالا و مطلوب در اختیار مشتری قرار داده شود.

درقسمت بازرسی ۲۳ نفر و در آزمایشگاه ۱۴ نفر مشغول فعالیت هستند.

درقسمت بازرسی به طور کلی بازرسی محصول و بررسی عیوب ان مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت آزمایشگاه انواع تست هایی که مورد نیاز برای اخذ استانداردها و گواهینامه هاست انجام میگردد.

به همت این واحد شرکت فولاد اکسین خوزستان ۵ بار در سطح استان و ۲ بار در سطح کشور به عنوان واحد نمونه استاندارد برگزیده شده است.

{gallery}talashgaran 6{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار