شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > پیش ارزیابی زیست محیطی طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان
18 اردیبهشت 1397
کد خبر: 3788

کمیته فنی پیش ارزیابی زیست محیطی طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز سه شنبه مورخ 17/02/1397 در سازمان محیط زیست کشور برگزار شد.

کمیته فنی پیش ارزیابی زیست محیطی طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز سه شنبه مورخ 17/02/1397 در سازمان محیط زیست کشور برگزار شد.

کمیته فنی پیش ارزیابی زیست محیطی طرح فولاد سازی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز سه شنبه مورخ 1397/02/17 در سازمان محیط زیست کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان این نشست با حضور مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست کشور و مشاور طرح و معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه، مدیر امور مهندسی و رئیس طراحی و مهندسی این شرکت برگزار شده و پس از ارائه گزارشات لازم با رویکرد مثبت مدیران و کارشناسان سازمان محیط زیست کشور مواجه گردید و مقرر شد گزارش زیست محیطی طرح، بمنظور صدور مجوز محیط زیست به کمیته ماده 2 سازمان محیط زیست کشور ارجاع گردد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات