شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > اینفوگرافیک: بهار فولاد اکسین خوزستان

در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ دستاوردهای بزرگی توسط خانواده بزرگ فولاد اکسین خوزستان بدست آمد. هر آنچه که باعث موفقیت های امروز شرکت فولاد اکسین خوزستان در راه تولید ایران عزیز شده است توسط روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در این اینفوگرافیک با نام ” بهار فولاد اکسین خوزستان” تقدیم نگاهتان میگردد.

 

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات