شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار آموزش > دوره های برگزار شده در اسفند ماه ۱۴۰۲

در راستای نقشه استراتژی شرکت و همچنین افزایش شایستگی های سرمایه های انسانی، مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی اقدام به برگزاری آموزش های تخصصی و عمومی در اسفند ماه ۱۴۰۲ نموده است.

 

نظرات

آخرین اخبار