• لیست مسئولین واحد فروش
  • + مدیریت فروش و بازاریابی
   • شماره مستقیم:32909021-061
    شماره ثابت:32909292-061
    Sale@oxinsteel.ir
   • محمد هیزم بر
    سمت: سرپرست مدیریت فروش و بازاریابی
    شماره داخلی:3800
    m.hizombor@oxinsteel.ir
   • میلاد نژادیرافی
    سمت: مسئول دفتر
    شماره داخلی:3800
    ---
  • + واحد فروش داخل
   • اسلام پوربندری
    سمت:رئیس واحد
    شماره داخلی:3809
   • سجاد کریمی کاکاوند
    سمت:مسئول سفارشات
    شماره داخلی:3821
    S.Karimi@oxinsteel.ir
   • محمد میرسالاری
    سمت: ثبت سفارشات
    شماره داخلی:3814
    M.Mirsalari@oxinsteel.ir
   • ابراهیم صفوی فرد
    سمت:کارشناس ارزیابی فنی فروش
    شماره داخلی:3813
    E.Safavifard@oxinsteel.ir
   • احمد لطفی فر مهگی
    سمت: مسئول برنامه ریزی حمل محصول
    شماره داخلی:3803
    A.lotfi@oxinsteel.ir
   • علی میر سعیدی
    سمت: کارشناس اعلام بار محصول
    شماره داخلی:3804
    A.Mirsaeidi@oxinsteel.ir
   • پرویز تنها
    سمت:کارشناس ارتباط با مشتریان(CRM)
    شماره داخلی:3815
    تلفکس مستقیم:32909024-061
    P.Tanha@oxinsteel.ir
  • + واحد بازاریابی و تحقیقات بازار
   • شماره مستقیم:32909026-061
    Marketing@oxinsteel.ir
   • علی اکبر عبدی زاده
    سمت:رئیس واحد
    شماره داخلی:3802
    A.Abdizadeh@oxinsteel.ir
   • ---
    سمت:کارشناس تحقیقات بازار
    شماره داخلی:3812
    ---
  • + واحد صادرات
   • شماره مستقیم:32909030-061
    Export@oxinsteel.ir
   • محمد خزامی
    سمت:رئیس واحد
    شماره داخلی:3810
    M.khazami@oxinsteel.ir
   • مرتضی کردانی
    سمت:کارشناس صادرات
    شماره داخلی:3807
    M.kardani@oxinsteel.ir
   • زهرا نوابیان
    سمت:کارشناس صادرات
    شماره داخلی:3807
    Z.Navabian@oxinsteel.ir
  • + واحد حسابداری فروش
   • زهرا شیرالی پور
    سمت: مسئول حسابداری فروش
    شماره داخلی:3806
    شماره مستقیم:32909020-061
    Z.Shirali@oxinsteel.ir
   • سعید پشم فروش
    سمت:کارشناس حسابداری فروش
    شماره داخلی:3805
    s.pasmfroush@oxinsteel.ir

 

ارسال پیام

نام و نام خانوادگی:
نام خانوادگی درست نیست

متن ارسالی:*
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن:*
ورودی نامعتبر است

فایل ضمیمه
ورودی نامعتبر است

ضد اسپم*
ضد اسپم   تازه کردنورودی نامعتبر است