در این شماره می خوانید:

/  رشد ملایم تقاضای جهانی فولاد

/  یخ بازار فولاد امسال آب می‌شود

/  گام‌های لرزان فولاد در جاده ابریشم

/  استراتژی ایران برای دوران بحران رکود فولاد

/  به آینده صنعت فولاد کاملا خوشبین هستیم

و...