در این شماره می خوانید:

/  برنامه رشد 100 هزار تني توليد فولاد اکسین در 95

/  خوش بینی فولاد به اقتصاد سال۹۵

/  امکان افزایش تعرفه فولاد و ورق فولادی

/  روزهای طلایی صنعت فولاد باز می گردد؟

/  موانع فولادی برای ورودسرمایه گذاران

و...