در این شماره می خوانید:

/  سال 95، سال رونق صنعت فولاد؟

/  افزایش قیمت فولاد در راه است

/  افزایش تعرفه واردات فولاد کافی نیست

/  تامین مالی ارزان فولاد در بورس کالا

/  طالع روشن بازار فولاد در سال جدید؟

و...