تور تابستانه خلاقیت از تاریخ 27 تیر ماه 95 به مدت یک ماه با حضور بیش از 100 نفر از فرزندان همکاران شرکت در محل کلینیک کسب و کار پارک علم و فن آوری دانشگاه چمران برگزار می گردد

با توجه به استقبال و رضایت مندی بالای خانواده های محترم شرکت کننده دراولین کارگاه آموزشی، دومین کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی تحت عنوان "خلاقیت کاربردی در زندگی سطح2" نیز برای خانواده های محترم کارکنان شرکت برگزار گردید.

زیر مجموعه ها