در حاشیه برگزاری جام رسانه های کشور؛
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین (تاصیکو):
نماینده ویژه وزارت صمت در بازدید از خط تولید شرکت فولاد اکسین خوزستان:
air_03

کشتی سازی

ورق های فولادی جهت کشتی سازی، با استاندارد کیفیت KR

معرفی کامل