مدیر عامل فولاد اکسین در اولین جلسه راهبردی سال۱۴۰۳؛
مهندس مرادی عضو هیات مدیره شرکت فولاد اکسین خوزستان؛
رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران تشریح کرد:
امام جماعت شرکت فولاد اکسین خوزستان در مراسم انس با قرآن؛
air_03

کشتی سازی

ورق های فولادی جهت کشتی سازی، با استاندارد کیفیت KR

معرفی کامل