بارگزاری معرفی نامه و آثار هنری

شرگت کنندگان می بایست پس از مطالعه روش ارسال آثار هنری (منوی شماره) ضمن ارسال معرفی نامه از روابط عمومی سازمان متبوع آثار خود را در فرمت ،سایز و مختصات ذکر شده در بخش های قبلی در قسمت ذیل بارگزاری نمایند و پس از دریافت کد رهگیری ،آن را به دبیرخانه اعلام نمایند.بدیهی است آثاری که فاقد کد رهگیری وتاییده دبیرخانه باشند از بخش رقابت حذف خواهند شد.

بارگزاری آثار هنری:
ورودی نامعتبر است

بارگزاری معرفی نامه:
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  تازه کردنورودی نامعتبر است

ارسال